Επικοινωνηστε mαζι mασ

Εταίρος
Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου
Obchodná Akadémia Nitra
Renata Košovičová
Education In Progress
Karin Callipo
Panevėžys VET centre
Justina Čivilyté
Materahub
Paolo Montemurro
University of Thessaly (UTH)
Charalampos Samantzis