Εταιροι

Obchodná Akadémia Nitra

Το Obchodná Akadémia Nitra είναι ένα δημόσιο γυμνάσιο που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Το όραμα του σχολείου είναι να εφαρμόσει μια νέα κουλτούρα μελέτης χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, αποτελεσματικές και σύγχρονες προσεγγίσεις, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο προσόντων των εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής σε διεθνή έργα. Το σχολείο δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη διπλής εκπαίδευσης και νέων προγραμμάτων σπουδών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ΕΕΚ που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής που επιτυγχάνεται επίσης χάρη στη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα. Από το 2007, το σχολείο συμμετέχει κάθε χρόνο σε διεθνή προγράμματα, συμμετέχοντας σε πολυφωνική συνεργασία, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Agency Image
Agency Image

Education In Progress

Το Education In Progress δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, που δημιουργεί διεθνείς και διαπολιτισμικές ευκαιρίες για εμπλουτισμό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Διαθέτει ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο και έχει ευρείες συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, καθώς και μια εκτεταμένη εμπειρία στην οργάνωση διεθνών ευκαιριών κατάρτισης για νέους, δασκάλους και επαγγελματίες, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή κινητικότητα για όλους τους στόχους. Λειτουργώντας στο πλαίσιο του Erasmus +, το In Progress εργάζεται καθορισμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε νέους, και ο αθλητισμός είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που χρησιμοποιεί το InProgress, καθώς έχει ήδη συντονίσει και συμμετάσχει σε διάφορα έργα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει ένα Youth TC με το όνομα «ENTOS» που διαδραματίζεται πιλοτικά για να δοκιμάσει την ελκυστικότητα αυτής της μεθόδου.

Panevėžys VET centre

Το κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Panevėžys είναι δημόσιος οργανισμός και ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης στη Βόρεια και Ανατολική Λιθουανία, με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Προσφέρει όχι μόνο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική εκπαίδευση μαζί με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσπαθεί συνεχώς να ανανεώνει πρακτικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό της ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις σε διάφορα σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για να αποκτήσει τις νεότερες τεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις. Έχει ήδη συμμετάσχει επιτυχώς σε διάφορα έργα και έχει υλοποιήσει διάφορα συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ ως συντονιστής στο παρελθόν. Ενεργεί επίσης ως οργανισμός φιλοξενίας έργων KA1 για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Agency Image
Agency Image

Materahub

Το Materahub είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων και επιχειρήσεων που ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω μιας διαδικασίας καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Μέσω του Materahub, διαφορετικά θέματα (όπως ΜΜΕ, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, μια εταιρεία συμβούλων και ένας διεθνής οργανισμός πιστοποίησης) παρέχουν την εμπειρία και τις ιδέες τους σε εθνικές και διεθνείς πραγματικότητες. Προωθεί αυτή τη στιγμή πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας που εστιάζουν κυρίως στους νέους. Το Materahub έχει 15 χρόνια εμπειρίας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με ένα μεγάλο δίκτυο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, που περιλαμβάνουν επιχειρηματικές ενώσεις, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, κόμβους, δίκτυο πανεπιστημίων, νεοσύστατες και δημόσιες αρχές που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν την καινοτομία και ανάπτυξη επιχείρησης.

University of Thessaly (UTH)

Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η ομάδα του UTH έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων που σχετίζονται με διαφορετικούς θεματικούς τομείς, όπως η κοινωνική ένταξη και οι αναπηρίες, η καινοτόμος παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η απασχολησιμότητα, η διπλή σταδιοδρομία των αποφοίτων και η ευημερία. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UTH έχει σημαντική εμπειρία στο συντονισμό και τη συμμετοχή σε διάφορα έργα σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς πολιτικής και άλλους φορείς.
Agency Image

Σύσταση για την υιοθέτηση της μεθοδολογίας ENTOS