Καταρτιση

ENTOS: Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

Το έργο ENTOS δημιούργησε ένα μάθημα για εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που θέλουν να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων εντός των μαθημάτων φυσικής αγωγής.

Το μάθημα ENTOS σας καθοδηγεί να αποκτήσετε δεξιότητες ομαδικής δυναμικής, μέσω ρόλων, ομαδικών παιχνιδιών και άλλων πρακτικών αθλητικών εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημά σας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής στάσης των μαθητών σας.

Στο τέλος του μαθήματος, τα μαθησιακά σας αποτελέσματα θα πιστοποιούνται μέσω του πιστοποιητικού ENTOS που μπορεί να συνδεθεί στο βιογραφικό σας Europass.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ENTOS

Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας και αποκτήστε επιχειρηματικές δεξιότητες!