ENTOS: Verslumas per sportą

Europos Komisija skatina jaunų žmonių verslumo įgūdžių ugdymą tam, kad jie ne tik taptų verslininkais, bet ir būtų įgalintas jų įsidarbinimas, kas suteiktų jiems geresnes naujas galimybes.

Švietimas vaidina esminį vaidmenį plėtojant verslumo mąstyseną, o mokytojai yra pagrindiniai asmenys šioje veikloje. Mokytojai negali remti verslumo mąstysenos ugdymo, jei jie pirmiausiai patys neįgyja šių žinių ir mąstysenos.

ENTOS metodologijos tikslas yra suteikti kūno kultūros mokytojams supratimą apie verslumo ugdymo svarbą ir tuo pačiu suteikti įrankius bei gaires, kaip valdyti sportinę veiklą, siekiant galutinio tikslo pagerinti savo mokinių požiūrį į verslą ir verslumo įgūdžius.

Naujienos

Projekto metodologija

Tarptautinis ENTOS projekto susitikimas, 2020 m. gruodžio 1 d.
Image
Image
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių
nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.