Projektas

"Verslumo ugdymas yra būtinas ne tik formuojant jaunimo mąstyseną, bet ir suteikiant įgūdžių ir žinių, kurie yra svarbiausi plėtojant verslumo kultūrą."

Cit. Verslumo ugdymas Europos mokyklose („Eurydice“ ataskaita)

ENTOS tikslai

ENTOS siekia sustiprinti kūno kultūros mokytojų požiūrį į verslumą, kurio dėka jie gali plėtoti savo mokiniams novatorišką sporto veiklą, paremtą verslumo ugdymu.

ENTOS yra novatoriškas, į studentą orientuotas požiūris, kuriam įgyvendinti nereikia jokių papildomų išteklių; o pagrindinis jo tikslas yra įtraukti verslumo aspektą į jau mokykloje egzistuojančią kūrybinę sporto dimensiją.

Laukiami rezultatai

Suformuoti mokytojams,

kurie yra pagrindiniai švietimo įgyvendintojai, verslumu grindžiamą mąstyseną.

Per sportą ugdyti mokinių verslumo kompetencijas

Savęs vertinimas, komandinis darbas, problemų sprendimas, orientavimasis į tikslus, rizikos prisiėmimas, laiko valdymas, strateginis mąstymas, bendravimas, vadovavimas ir kt.

Pasiūlyti mokytojams konkrečią verslumo metodiką ir įrankius,

kurie įgalintų jų mokymo būdus ir darytų didelę įtaką mokiniams

Skatinti mokinių mąstyseną ir elgesį, būdingą suaugusiųjų kasdienybei

Planavimas, organizavimas, įgyvendinimas ir vertinimas

Novatoriškas pedagoginis požiūris

prisidės prie profesinio mokymo kokybės gerinimo.

IO1: KOMPETENČNÝ RÁMEC