Partneriai

Obchodná Akadémia Nitra

Obchodná akadémia Nitra yra valstybinė vidurinė mokykla, teikianti profesinį išsilavinimą verslo ir administravimo srityse. Mokyklos vizija yra pritaikyti naują mokymo kultūrą, naudojant naujoviškus metodus, efektyvią ir šiuolaikišką mąstyseną, išlaikant aukštą mokytojų kvalifikaciją dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Mokykla aktyviai plėtojo dualinį mokymą ir naujas studijų programas, o profesinio mokymo kokybės gerinimas yra esminė sėkmingai įgyvendintos vystymo strategijos dalis dėka dalyvavimo tarptautiniuose projektuose. Nuo 2007 m. mokykla kasmet dalyvauja tarptautiniuose partnerysčių, profesinio mokymo ir švietimo projektuose.
Agency Image
Agency Image

Education In Progress

Education In Progress yra aktyvus suaugusiųjų mokymo ir švietimo srityje, kuris sukuria tarptautines ir tarpkultūrines galimybes tobulėti asmeniniu ir profesiniu lygiu. Ši institucija turi stiprų tarptautinį tinklą ir palaiko plačią partnerystę su viešaisiais ir privačiais subjektais vietiniu lygiu ir turi didelę patirtį organizuojant tarptautinius mokymus jaunimui, mokytojams ir specialistams pagal Europos mobilumo projektus. Pagal Erasmus + programą Education In Progress stengiasi pasiūlyti novatoriškus metodus jaunimo kompetencijų ugdymui, o sportas yra vienas geriausių įrankių, kurį Education In Progress mėgsta naudoti, nes jau yra koordinavę ir dalyvavę keliuose su sportu susijusiuose projektuose. Būtent jie sukūrė mokymo jaunimui programą, pavadintą „ENTOS“, kuri buvo išbandyta testuojant šio metodo patrauklumą.

Panevėžio profesinio rengimo centras

Panevėžio profesinio mokymo centras yra viešoji įstaiga, įkurta 2000 m. Centras yra viena didžiausių Šiaurės ir Rytų Lietuvos profesinio mokymo institucijų, kurioje siūlomas platus specialybių spektras. Jis siūlo ne tik profesinį mokymą, bet ir profesinį mokymą kartu su viduriniu išsilavinimu. Centras nuolat stengiasi atnaujinti praktinio mokymo dirbtuves, o darbuotojai nuolat gilina žinias įvairiuose seminaruose Lietuvoje ar užsienyje, kad įgytų naujausių techninių ir technologinių žinių. Panevėžio profesinio rengimo centras jau sėkmingai dalyvavo įvairiuose projektuose kaip koordinatorius, praeityje įgyvendino įvairius ES finansuojamus projektus; taip pat aktyviai veikia kaip mokinius ir mokytojus priimanti organizacija pagal KA1 projektus.
Agency Image
Agency Image

Materahub

Materahub yra žmonių ir verslo visuma, skatinanti kurti naujas darbo galimybes ir skatinti darnų vystymąsi per koučingo, mokymo ir verslo plėtros procesą. Per „Materahub“ įvairūs subjektai (pvz., MVĮ, socialinis kooperatyvas, konsultacinė įmonė ir tarptautinė sertifikavimo įstaiga) teikia savo ekspertinę patirtį ir idėjas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Šiuo metu Materahub skatina verslumo iniciatyvas daugiausiai nukreiptas į jaunus žmones. Materahub turi 15 metų patirtį ES finansuojamuose projektuose, o nacionaliniu ir Europos lygiu turi puikų tinklą projekto rezultatams skleisti, įtraukiant verslo asociacijas, verslo inkubatorius, centrus, universitetų tinklą, pradedančiąsias įmones ir valdžios institucijas, remiančias ir finansuojančias inovacijas ir verslo plėtrą.

Tesalijos universitetas (UTH)

Tesalijos universitetas (UTH), teikia mokslines žinias per mokslinius tyrimus ir prisideda prie vietinės bendruomenės ir platesnio visuomenės kultūrinio ir ekonominio vystymosi, skatina mokslo žinias ir yra žinomas dėl puikių mokslinių tyrimų rezultatų ir išskirtinių mokslo laimėjimų. UTH komanda dalyvauja daugybėje projektų, susijusių su skirtingomis teminėmis sritimis, įskaitant socialinę įtrauktį ir negalią, novatorišką mokomosios medžiagos kūrimą, mokymus, verslumą, įsidarbinimo galimybes, dualinę absolventų karjerą ir gerovę. UTH kūno kultūros ir sporto mokslo departamentas turi didelę patirtį koordinuojant ir dalyvaujant įvairiuose projektuose bendradarbiaujant su tarptautinėmis agentūromis, akademinėmis institucijomis, NVO, suinteresuotosiomis šalimis ir kitomis įstaigomis.
Agency Image

Rekomendacija ENTOS metodikos taikymui