Tréning

ENTOS: vzdelávacia platforma

Projekt ENTOS vytvoril pre učiteľov telesnej a športovej výchovy kurz, ktorý im umožní nadobudnúť podnikateľské vedomosti a zručnosti potrebné pre rozvoj inovatívnych aktivít počas hodín telesnej a športovej výchovy.

Kurz ENTOS Vás dovedie k nadobudnutiu skupinovo-dynamických zručností cez roleplay, tímovú prácu, hry a iné praktické športové nástroje, ktoré môžete využiť počas vyučovacích hodín za účelom posilnenia podnikateľských postojov študentov.

Na záver kurzu budú Vaše vzdelávacie výstupy ocenené certifikátom ENTOS, ktorý je plne kompatibilný so životopisom Europass (Europass CV).

ENTOS TRÉNING

Vytrénujte sa nadobudnite podnikateľské zručnosti!